25 de săli de clasă;
2 birouri (director și secretariat)
1 cancelarie
3 laboratoare (fizică, chimie, biologie);
Cabinete (informatică, religie, muzică, limbă şi comunicare, cabinet metodic învăţători / profesori, sală de consiliu);
1 arhivă;
1 cabinet medical;
1 cabinet stomatologic;

1 cabinet logopedic;
1 cabinet consiliere;
1 sală de sport;
1 bibliotecă;
1 sală pentru semiinternat;
videoproiector cu ecran de proiecţie, laptop, televizor, pianină
30 laptop-uri (pentru fiecare sală de clasă)

La intrările principale au fost instalate camere de supraveghere video, ca măsură suplimentară pentru a combate eficient violenţa în şcoală.
        Prin intermediul pazei proprii, şcoala oferă siguranţă elevilor, reducând astfel riscurile producerii unor acte de violenţă. Menţionăm că serviciile oferite nu sunt suportate, din punct de vedere financiar, de către părinţi.