PROGRAMUL ELEVILOR ORAR 50min.ora si 10min.pauza_2023-2024

PROGRAM SEMIINTERNAT_2023-2024

PROGRAM SECRETARIAT_2023-2024

PROGRAM CABINET LOGOPEDIC_2023-2024

PROGRAM CABINET MEDICAL_2023-2024

PROGRAM CABINET STOMATOLOGIC_2023-2024

PROGRAM CABINET CONSILIERE_2023-2024


La Cabinetul de asistenţă psihopedagogică, domnul profesor consilier Ivănuş Toni Renato oferă informare, consiliere, documentare şi îndrumare pentru elevi, părinţi, învăţători şi profesori, abordând diferite teme: cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor şcoală-elevi-părinţi; asigură, prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice, prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic; elaborează studii psiho-sociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale vizând calificările profesionale prin învăţământul liceal.